Prosjektblogg


Siste innlegg i prosjektbloggen

Prosjektoppdatering

Det er høgt aktivitetsnivå på Tysnes skule for tida. På anlegget blir det jobba med å opparbeide terrenget rundt bygget og fullføre dei plasstøypte betongarbeida. I dag kom også fyrste leveransen av rammeverket i stål som blir montert fortløpande. Arbeida med ny vassleidning er også godt i gang langs fylkesvegen og vil sørgja for eiFortsett å lese «Prosjektoppdatering»


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.