Prosjektblogg


Siste innlegg i prosjektbloggen

Asfaltarbeid

Måndag 14.12.2020 vert det gjennomført asfaltering av gang- og sykkelstien opp mot Tysnes skule. Det vert mogleg for gåande og syklistar å passera heile dagen etter anvisning frå dei som arbeidar på staden. Asfalteringa vil skje frå innkjørsla til Tysnes kyrkje langs fv. 549 og opp til innkjørsla til Geilavegen. For at arbeida skal gjennomførastFortsett å lese «Asfaltarbeid»

Prosjektoppdatering

Det er høgt aktivitetsnivå på Tysnes skule for tida. På anlegget blir det jobba med å opparbeide terrenget rundt bygget og fullføre dei plasstøypte betongarbeida. I dag kom også fyrste leveransen av rammeverket i stål som blir montert fortløpande. Arbeida med ny vassleidning er også godt i gang langs fylkesvegen og vil sørgja for eiFortsett å lese «Prosjektoppdatering»


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.