Prosjektblogg


Prosjektblogg

Frå 1960 til 2020

Skulen som no vart riven vart sett opp i 1959-1960. Bileta under syner det same bygget og er tatt med 60 års mellomrom. Skulen vart tatt i bruk til skuleåret 1960-1961 og kosta då kr 662 000 å byggja. Den inneholdt mellom anna «5 klasserom, skulekjøken, sløydsal og handarbeidsrom for gjenter». I galleriet under kanFortsett å les «Frå 1960 til 2020»

Riving av mellomtrinnet

No er det meste av mellomtrinnet revet frå innsida og det er berre trevirke og betong som ligg igjen. Leidningar er dratt ut, golvbelegg er riven av, gips er plukka ned, vindauger er tatt ut og ventilasjonsaggregat og kanalar er plukka ned og sortert for gjenvinning. I dag byrjar resten av rivinga som skal gjennomførastFortsett å les «Riving av mellomtrinnet»


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.