Halvårsrapport til formannskapet

Under kvart møte får formannskapet ein kort orientering om status og framdrift i prosjektet. I møte komande torsdag vert det lagt opp til ein halvårsrapportering som er litt meir omfattande enn det som vanlegvis blir gitt. Her er saksframlegget som vart sendt ut i forkant av møte. Tysnes skule mellomtrinn – Halvårsrapport til formannskapet 10.09.2020Fortsett å lese «Halvårsrapport til formannskapet»